Avís legal

El present Avís Legal estableix les condicions d’ús de la pàgina web abogadoslacaba.com, (des d’ara la pàgina web). La utilització de la mateixa atribueix al navegant la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió i compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi a aquest, per la qual cosa es recomana a l’Usuari llegir aquest Avís Legal atentament cada vegada que accedeixi a la pàgina web. Aquestes Condicions són aplicables amb independència de l’existència d’altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin en la pàgina web.

 

Dades identificatives del Prestador de Serveis

Denominació: LACABA ABOGADOS SLP (en endavant ABOGADOS LACABA)

Domicili: Carrer Anselm Clavé 9-11 Local 2

CIF: B66888959

Inscrita al registre Mercantil de Barcelona: tom 45654 foli 134 full 494766 inscripció 1. Data inscripció 28/11/2016

Contacte: comercial@abogadoslacaba.com

 

Termes i Condicions d’ús

Els termes i condicions recollits en el present Avís Legal seran d’aplicació a totes aquelles pàgines que figuren dins el Mapa del lloc, que són les úniques compreses en aquesta pàgina web.

L’accés a aquesta Pàgina Web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar els presents termes i condicions d’ús.

L’Usuari ha de realitzar un ús lícit de la present pàgina web i els seus serveis d’acord amb els presents termes i condicions d’ús i a la legalitat vigent.

ABOGADOS LACABA podrà modificar unilateralment els termes i condicions d’ús d’aquesta pàgina web mitjançant la seva publicació en aquest avís legal, i produiran efectes des del mateix moment de la publicació.

 

Navegació

ABOGADOS LACABA no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la pàgina web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través de la pàgina web, estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas ABOGADOS LACABA serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i navegació per la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

ABOGADOS LACABA no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat de la pàgina web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l’Usuari navega per ella.

 

Continguts

ABOGADOS LACABA realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web.

ABOGADOS LACABA no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web.

 

Actualitat i Modificacions en la pàgina web

La informació que apareix en la pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. ABOGADOS LACABA no es fa responsable de l’actualitat i idoneïtat de les informacions contingudes en la mateixa.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar la Pàgina Web per part de l’Usuari. ABOGADOS LACABA es reserva la facultat d’efectuar quantes actualitzacions, canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

ABOGADOS LACABA es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús de la pàgina web, incloent el present Avís Legal.

 

Bloc i Fòrums d’Opinió

Els missatges, comentaris, dades o opinions abocades al Bloc o fòrums d’opinió que puguin habilitar-se en la pàgina web són emmagatzemats tal qual, per a l’únic servei al qual estan destinats, que és el d’informar, opinar i servir de contacte entre Usuaris. ABOGADOS LACABA no es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris o opinions abocades en els fòrums per part de cap Usuari.

No s’admetran intervencions en el Bloc o en els fòrums amb referències a temes racistes o sexistes, ni s’admet cap intervenció que derivi en aspectes personals, ja sigui mitjançant insults, comentaris, crítiques no constructives o meres al·lusions que puguin atemptar contra el dret a la privacitat dels Usuaris d’aquest web o de persones o entitats alienes a ella. Qualsevol usuari podrà informar de l’existència d’aquest tipus d’intervencions informant en comercial@abogadoslacaba.com.

No està permès fer ús del Bloc o fòrum per realitzar spam, publicitat off-topic, captar adreces de correu electrònic o qualsevol tipus d’acció il·legal.

La responsabilitat sobre la informació i sobre les activitats dutes a terme en el fòrum és exclusivament de l’Usuari, eximint a ABOGADOS LACABA de qualsevol responsabilitat que tinguin origen en les mateixes si aquestes són il·lícites o lesionen béns o drets d’un tercer. ABOGADOS LACABA es reserva el dret d’anul·lar, cancel·lar, esborrar qualsevol comentari o denegar l’accés a qualsevol Usuari que incompleixi aquesta normativa o sigui il·legal. No obstant això, de conformitat amb l’article 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ABOGADOS LACABA no és responsable de la informació o comentaris inclosos pels Usuaris.

Quan ABOGADOS LACABA tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer els retirarà de manera immediata.

Està prohibida la reproducció dels continguts del Bloc o fòrum d’opinió sense prèvia autorització.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

Aquesta pàgina web, el seu codi font i els continguts que es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. No poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, llevat que hi hagi autorització expressa dels titulars dels drets.

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, les marques, logotips, productes i serveis que conté aquesta pàgina web es troben protegits per llei de propietat industrial.

ABOGADOS LACABA és titular o llicenciatari de tots els drets sobre el contingut d’aquesta pàgina web i posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos, excepte aquells drets de determinats proveïdors amb què s’hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial i els seran d’aplicació, igualment, les presents condicions.

 

L’accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que alberga. Els Usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que hi hagi autorització expressa i per escrit dels titulars dels drets.

Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o estructura d’aquesta pàgina web per part de l’Usuari.

ABOGADOS LACABA es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Hipervincles

La Pàgina Web podrà incorporar enllaços d’accés (hipervincles o links) a altres pàgines web de les que ABOGADOS LACABA no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implicarà l’existència de relació entre ABOGADOS LACABA i el titular de la pàgina web a què dit hipervincle redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. ABOGADOS LACABA tampoc serà responsable de la licitud dels continguts abocats en la mateixa.

Qualsevol altra pàgina web tindrà prohibida la incorporació d’un hipervincle a la pàgina web de ABOGADOS LACABA, sense la seva expressa autorització. En qualsevol cas, aquesta autorització implicarà que l’hipervincle no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca d’ABOGADOS LACABA o de la pròpia pàgina web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta.

ABOGADOS LACABA retirarà qualsevol enllaç aviat conegui per qualsevol mitjà de la il·licitud del seu contingut o que des dels mateixos es lesionen béns o drets d’un tercer.

 

Política de Privacitat del Lloc Web

Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades i privacitat consulti la nostra Política de Privacitat.

 

Ús de Cookies

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil així com una eina estadística per obtenir dades estadístiques de l’ús del web. En cap cas s’utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar a l’Usuari. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

 

Legislació Aplicable i Jurisdicció Comptenent

Els termes i condicions que regeixen la pàgina web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

 

© LACABA ABOGADOS SLP 2018

Tots els drets reservats.

Sobre nosotros - Abogados Lacaba

Som un equip d'advocats especialistes amb més de 15 d'experiència en tot el territori nacional

Rapidesa, proximitat, professionalitat i un ampli coneixement del dret són els adjectius que ens defineixen.

Descobreix més sobre nosaltres

Posem el nostre equip d'advocats especialistes a la teva disposició

Contacta'ns sense compromís i estudiarem el teu cas

He llegit i accepto la política de privacitat

93 692 73 08‬