Reclamació hipotecària:
despeses i clàusules sòl

Podem ajudar-te a resoldre qualsevol tipus de reclamació bancària

Explica'ns el teu cas

Tens algun problema amb el teu banc?

Han cobrat una comissió indeguda o una despesa que no correspon?

Potser pateixes una clàusula abusiva que creus tenir dret a reclamar?

Al nostre despatx comptem amb advocats especialistes en Dret Bancari i Hipotecari que poden ajudar-te a analitzar les teves possibilitats i reclamar el que sigui oportú per rescabalar el dany causat. Anys d’experiència en casos similars ens avalen.

IMG Bloque Principal - Abogados Lacaba

Reclamació de despeses hipotecàries

Sabies que no et correspon a tu abonar la totalitat de les despeses de constitució de la hipoteca?

En els últims anys diverses sentències del Tribunal Suprem, a partir d’altres de caràcter europeu, han obert el camí per a dos tipus de reclamacions:

  • ICONs Servicios Destacados - Abogados Lacaba

    Despeses de constitució

    Podem reclamar les despeses de constitució de la hipoteca que va abonar en la seva totalitat el ciutadà: factures de notaria, registre de la propietat, gestoria, impostos i fins i tot la taxació de l’habitatge hipotecat.

  • ICONs Servicios Destacados - Abogados Lacaba

    Interessos

    Es poden reclamar els interessos abonats en excés per les despeses anteriorment esmentades que no corresponien, i per haver estat declarades nul·les les “clàusules sòl” (si escau)

ICONs Servicios Destacados - Abogados Lacaba

Reclamació de clàusules sòl

Si tens una hipoteca de tipus variable, per què pots pagar més quan puja l’euríbor però no pots pagar menys quan baixa?

Les mateixes sentències, o similars, que en els últims anys han obert la porta a la reclamació de les despeses de constitució d’una hipoteca, han obert també la possibilitat de reclamar els costos assumits per una clàusula sòl que no s’hauria d’haver aplicat.

ICONs Servicios Destacados - Abogados Lacaba

Reclamació de productes financers

El Dret Bancari i les casuístiques que poden tenir lloc són molt extenses

Potser el teu problema sigui per comissions indegudament cobrades, manca de transparència en el moment d’explicar tots els costos d’un producte ja contractat, omissió d’informació rellevant per valorar el nivell de risc assumit en acceptar la contractació d’un producte d’inversió o qualsevol altra situació habitual de conflicte. Podem estudiar el teu cas, assessorar-te sobre les teves possibilitats i reclamar per tu tot el que s’hagi cobrat en excés i tot el que hagis perdut per mala praxi bancària.

Sobre nosotros - Abogados Lacaba

Som un equip d'advocats especialistes amb més de 15 d'experiència en tot el territori nacional

Rapidesa, proximitat, professionalitat i un ampli coneixement del dret són els adjectius que ens defineixen.

Descobreix més sobre nosaltres

Posem el nostre equip d'advocats especialistes a la teva disposició

Contacta'ns sense compromís i estudiarem el teu cas

He llegit i accepto la política de privacitat

93 692 73 08‬